Barenbang

Organisasi


Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS

Direktorat Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan , pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negri .

FUNGSI

 1. perumusan kebijakan di bidang pelatihan kerja, analisis dan bimbingan jabatan, peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dalam negri .
 2. penyusunan standar , pedoman , norma, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan,pelatihan kerja ,analisis dan bimbingan jabatan, peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dalam negri ;
 3. pelaksanaan kebijaksanaan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pelatihan kerja , analisis dan bimbingan jabatan , peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dalam negri;
 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pelatihan kerja , analisis dan bimbingan jabatan , peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dalam negri dan pembinaan unit pelaksana teknis di bidang pelatihan kerja ;
 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral .

Visi dan Misi

Visi

Pelayanan penempatan tenaga kerja yang optimal

Misi

 1. Menyempurnakan peraturan perundangan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja
 2. Mengembangkan informasi pasar kerja dan meningkatkan peranan bursa kerja
 3. Mengembangkan fungsi perantaraan kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan
 4. Memfasilitasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri,
 5. Mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing,
 6. Mengembangkan modul perluasan kesempatan kerja
 7. Aplikasi modul perluasan kesempatan kerja

Berita Unit Kerja - BINAPENTA & PKK